Poděkování Ochrannému svazu autorskému!

Velmi děkujeme OSA za finanční podporu našeho projektu „Lenad Dream“, které vyšlo u Amplion Records!